اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

 

 

™™™   منشور اخلاقی فصلنامه   ˜˜˜

 

 نشریه از قوانین cope تبعیت می کند

 

پژوهشگران گرامی:

همه ما فعالان در عرصه علم و فرهنگ این سرزمین آگاهیم که ابداع، عنصر اساسی در پژوهش‌های منتج به رشد و آگاهی است. در نتیجه اگر در پژوهشی عنصر ابداع وجود نداشته باشد، و در رتبه‌ای بسیار پایین‌تر از ایده‌های دیگران بدون ذکر منبع استفاده شده باشد باید آن را فاقد اعتبار علمی دانست.

یکی دیگر از شروط پژوهش سازنده،‌ ابراز عقیده و اظهار نظر مخالف یا موافق با حفظ احترام همه انسان‌ها با هر ملیت و نژاد و مذهبی است.

همچنین این فصلنامه به شکل بسیار جدی با مواردی که شامل سرقت علمی می‌شود برخورد قانونی خواهد کرد از جمله اینکه:

-         تمام مقاله و یا بخشی از آن عیناً از منبع دیگری باشد اما آدرس دقیق آن منبع ذکر نشده باشد.

-         نام شخص یا اشخاصی در ردیف نویسندگان آورده شده باشد بدون آنکه نقشی در پژوهش داشته باشند.

-         از آمار و یا داده‌های فاقد اعتبار استفاده شود.

-         یک مقاله در چندین مجله چاپ شود یا اینکه پس از چاپ در یک مجله تنها با تغییر نام به عنوان مقاله جدید برای فصلنامه ارسال شود.

بدیهی است که هدف از انجام پژوهش‌های علمی ارتقای سطح علمی و فکری خود و به دنبال آن جامعه هستیم؛ و در صورت رعایت نکردن اصول اولیه کار پژوهشی هرگز به اهداف ترسیم‌شده دست نخواهیم یافت.

 

™™™  

باسمه تعالی

فرم تعهد فصلنامه....................................... واحد .................................نویسندگان مقاله‌ها

 

 

عنوان مقاله:

نویسنده اصلی:

نویسنده(نویسندگان همکار):

نشانی منزل محل کار نویسنده اصلی:

شماره تلفن:

شماره فکس:

نشانی پست الکترونیکی:

 

اینجانب........................... نویسنده اصلی مقاله فوق متعهد می‌شوم که این مقاله تا کنون در مجله یا سمینار داخلی و خارجی ارائه نشده است و تا زمان تأیید نتیجه در هیأت تحریریه این فصلنامه آن را به مجله دیگری ارائه نخواهم داد.

امضاء                                   تاریخ                                   

 

اینجانب.................................. سردبیر فصلنامه ................................. متعهد می‌شوم حداکثر ظرف مدت 2 ماه از زمان دریافت مقاله در مورد اعلام نتیجه اقدام کنم. بدیهی است پس از گذشت این زمان تعهد دو طرف منتفی است. چنانچه نویسنده محترم در مدت تعیین‌شده مقاله را به نشریه یا سمینار دیگری ارائه دهد مقاله ایشان از روند کاری فصلنامه خارج خواهد شد.

امضاء سردبیر                       تاریخ

 

فرم تعارض منافع

فرم تعارض منافع، توافق نامه‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

 

آدرس الکترونیکی:

نام نویسنده مسئول:

تلفن:

وابستگی سازمانی:

عنوان مقاله:

آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقاله ارائه شده (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده‏ها، طراحی مطالعه، آماده‏سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟

بلی

خیر

 

آیا نویسندگان هرگونه اختراعی که در حال انجام، داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر را در حال انجام دارند؟

 

بلی

خیر

 

آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟

بلی

خیر

 

آیا جنبه‏ای از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری های خاص انسانی است که نیاز به اعلام و تایید اخلاق نشر باشد؟

بلی

خیر

 

نام نویسنده مسئول:                                                            تاریخ:                                                     امضا