تماس با ما

آدرس: استان کرمان- شهرستان جیرفت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت کد پستی: 7861736343 و صندوق پستی: 331

پست الکترونیکی: rjclsiau@gmail.com 

شما می توانید در صورت هر گونه مشکل در سایت ویا دانلود مقالات به آدرس ایمیل زیر پیام خود را ارسال نمایید :

rasti.sinaweb@gmail.com

شماره وات ساپ:  09303834470

 

 

 


CAPTCHA Image