دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، اسفند 1397 
بررسی تطبیقی مشاغل و طبقات اجتماعی در آثار سعدی و متنبی

صفحه 55-80

محمد رعیت؛ محمد شاه بدیع زاده؛ محمود مهدوی دامغانی


نقش عشق در رسیدن به مقام فنا از دیدگاه مولانا(با تأکید بر مثنوی معنوی)

صفحه 81-102

اسماعیل صادقیلر؛ پرویز ضیاء شهابی؛ امیرعباس علی زمانی


مطالعه راوی نامعتبر در رمان دختری در قطار اثر پائولا هاوکینز

صفحه 103-117

لیدا داودی؛ بهزاد پورقریب؛ عبدالباقی رضایی تالار پشتی


مقایسه سبکی هجویات انوری و متنبی

صفحه 155-177

ناصر بهرامی؛ محمدامیر عبیدی نیا


بررسی محتوایی عناصر و درونمایه‌های مشترک در نقایض جریر و اخطل

صفحه 297-323

حمید متولی زاده نائینی؛ رضا افخمی عقدا؛ رحمت الله حیدری منش


بررسی و تحلیل ساختار شعر ابن حسام بر اساس نظریه جفری لیچ

صفحه 371-401

فرشته خاوری؛ حبیب الله جدید الاسلامی؛ بهروز رومیانی