دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات آماده انتشار
1. بررسی تطبیقی نوآوری های شاعران قرن ششم(نظامی، سنایی، عطار و خاقانی) در عرصه مباحث عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

اصغر سلیمانی؛ رقیه رضایی؛ ناهید اکبری


2. تحلیل تطبیقی شرم در دو منظومه‌‌ی «ویس و رامین» و «خسرو و شیرین»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

فائزه افتخاری روزبهانی؛ محمد علی شفایی؛ معصومه خدادادی مهاباد؛ مجتبی انصاری شهیدی


3. مطالعه تطبیقی هنجار گریزی معنایی در اشعار ژاله اصفهانی و غادة السّمّان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

زینب خطیری؛ سید فضل‌الله رضوی پور؛ آرش مشفقی


4. نقد رمان«بار دیگر، شهری که دوست می داشتم» با رویکرد روانکاوی لاکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

فاطمه عباسی صاحبی؛ حسین منصوریان سرخگریه؛ رضا فرصتی جویباری


5. نقد اجتماعی اشعار شاملو با تاکید بر مقوله طنز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

علی شربتی؛ حسین منصوریان؛ ناهید اکبری


6. ساخت و واسازی ابر روایت‌ها در آثار مارتین لوئیس امیس: رویکردی لیوتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

علی جمالی نصاری؛ شهرام ولیدی؛ هیوا ویسی


7. "بررسی گفتمان روایی داستان «پادشاه و کنیزک» در مثنوی مولوی براساس نظریه ریخت شناسی پراپ "

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

مریم حجتی پور؛ مهدی محمدی نیا


8. مقایسۀ ادبیات تاریخ بلعمی و ادبیات تاریخ ثعالبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

اشرف فرج‌زاده؛ اصغر رضاپوریان؛ امیرحسین همتی


9. بررسی بازتاب واژه های عربی و هندی در فرهنگ بحر عجم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

ژاله شفیعی؛ ابوالقاسم رادفر؛ حمید طبسی


10. تحلیل ریخت شناسانه ی” داستان اسکندر و دارا " در شرفنامه بر اساس نظریه ریخت شناسی ولادیمیر پراپ “

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

سمیه عزتی


11. بررسی شاخصه‌های موت عرفانی در مثنوی مولوی و دیوان عطار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

نجات علی خورشیدی پاجی؛ حسین منصوریان؛ رضا فرصتی جویباری


12. بررسی دلالت معنایی نام‌های مستعار در آثار طنز محمّد خرّمشاهی با تکیه بر دیوان خرّم و مجلّه‌ی توفیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

علی‌اکبر قندهاری؛ کبری نودهی؛ طواق گلدی گلشاهی


13. بررسی تطبیقی دعا و نیایش در اشعار نظامی گنجوی و جمیل صدقی الزهاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

خالد حفظی عبدالأمیر التمیمی؛ مهرداد آقائی


14. بن مایه های پایداری، از مشروطه تا انقلاب اسلامی با تکیه بر اشعار فرخی یزدی و بهجتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

اکبر رنجبر؛ هادی حیدری نیا؛ محمود صادق زاده


15. بررسی مضامین تعلیمی در شعر فرخی یزدی و ایرج میرزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

سیده مریم جزایری؛ شهریار شادی گو؛ ناهید جعفری دهکردی