کلیدواژه‌ها = ادبیات عربی
تعداد مقالات: 4
2. عروس شعر عرب در شعر کردی معاصر

دوره 9، شماره 35، پاییز 1394، صفحه 63-80

آرمان محمدی رایگانی؛ مسلم خزلی


3. پیوند میان شعر و هنر نقاشی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1392، صفحه 155-170

اصغر مولوی نافچی؛ حسین شمس‌آبادی


4. تأثیر فرهنگ و ادبیات پارسی بر شعر محمدرهدی جواهری

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 153-166

‏شمسی واقف زاده