کلیدواژه‌ها = متنبّی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی ارسال مثل و امثال سائره در دیوان صائب تبریزی و متنبّی

دوره 11، شماره 41، بهار 1396، صفحه 139-157

شهلا حاج طالبی؛ سیّدمحمّد امیری


2. "اغراق" در زبانِ حماسی فردوسی و متنبّی

دوره 6، شماره 21، بهار 1391، صفحه 103-135

حسن شوندی؛ سامان خانی اسفند آباد


3. «مرگ » از دیدگاه ابوالطیّب المتنبّی و ابوالقاسم فردوسی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1390، صفحه 11-29

سیدامیرمحمود انوار؛ محمد فاتحی


4. حافظ و متنبی در مضمون و مفهوم

دوره 4، شماره 16، زمستان 1389، صفحه 119-133

احمد شعبانی میناآباد