کلیدواژه‌ها = فقر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی مضامین رمانتیسم در اشعار مفدی زکریا و محمدحسین شهریار

دوره 11، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 87-111

عبدالأحد غیبی؛ زهرا محمدپور؛ نسرین حسینی توانا


2. مقایسه تطبیقی طنز سیاسی- اجتماعی در اشعار نسیم شمال و احمد مطر

دوره 11، شماره 42، تابستان 1396، صفحه 9-31

کاظم عظیمی؛ فاطمه سپهوند


3. بررسی دیدگاه‌های ناتورالیستی زولا و چوبک

دوره 5، شماره 19، پاییز 1390، صفحه 81-97

محبوبه فهیم‌کلام؛ محمدرضا محسنی؛ بهزاد هاشمی