کلیدواژه‌ها = مرگ
تعداد مقالات: 11
1. بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در شعرهای جان دان و مولانا

دوره 12، شماره 45، بهار 1397، صفحه 9-22

نرجس توحیدی فر؛ سعید اسدی


2. دوگانگی مفهوم مرگ در آثار صادق هدایت و ادگار آلن‏ پو

دوره 9، شماره 34، تابستان 1394، صفحه 109-133

فیروز فاضلی؛ فروغ احمدی


3. تطبیق «اسکار و بانوی صورتی‌پوش» و «روی ماه خدا را ببوس»

دوره 8، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 171-187

محبوبه فهیم کلام


4. مضامین زهدآمیز در اشعار خاقانی و ابو العتاهیه

دوره 8، شماره 30، تابستان 1393، صفحه 45-62

مریم محمودی؛ شیما فرجی‌فر


5. زندگی و مرگ در اشعار فوزی معلوف و احمد شاملو

دوره 7، شماره 25، بهار 1392، صفحه 7-35

زهرا خسروی؛ امیر گوهررستمی


6. نوستالژی فلسفی در شعر ابوالعلاء معرّی و عطار نیشابوری

دوره 7، شماره 25، بهار 1392، صفحه 161-178

مهدی ممتحن؛ مسلم رجبی


7. «مرگ » از دیدگاه ابوالطیّب المتنبّی و ابوالقاسم فردوسی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1390، صفحه 11-29

سیدامیرمحمود انوار؛ محمد فاتحی


8. نگاهی تطبیقی به تصویرِشب از نگاه ادوارد یونگ و آلفرد دو موسه

دوره 5، شماره 17، بهار 1390، صفحه 135-148

مهدی ممتحن؛ نسرین دفترچی؛ علی اصغر شهناز خضرلو


9. رویکرد مشابه خیام و ژید در دعوت به خوش¬باشی

دوره 4، شماره 13، بهار 1389، صفحه 101-116

محبوبه فهیم کلام؛ رامین محسنی


11. تحلیل و بررسی تطبیقی زندگی و مرگ از دیدگاه رودکی و متنبی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1388، صفحه 135-156

محمدرضا ساکی؛ محمد گودرزی