کلیدواژه‌ها = داستان
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تطبیقی شخصیت‌پردازی زن در «جای خالی سلوچ» و «بدایة ونهایة»

دوره 12، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 101-128

زهرا صادقی؛ نسترن گندمی


3. بررسی تطبیقی جایگاه "بیایمانی" و "ایمان" در داستانهای صادق هدایت و بنت الهدی صدر

دوره 6، شماره 24، زمستان 1391، صفحه 91-111

احمدرضا حیدریان شهری؛ سید روح ا... حسینی


4. تطبیق دو داستان ویس و رامین و تریستان و ایزوت

دوره 4، شماره 14، تابستان 1389، صفحه 147-158

مهدی ممتحن؛ نعیمه شایسته فر