کلیدواژه‌ها = سبک
تعداد مقالات: 4
1. تأثیرپذیری از سبک حافظ در دیوان صائب تبریزی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1399، صفحه 371-391

سهیلا لویمی


2. بررسی و تحلیل مؤلفه‌های سبکی دیوان تازه‌یافته وفای فراهانی

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 435-463

فاطمه آگاه؛ احمدرضا یلمه ها


3. تأثیر زبان عربی بر اشعار قرن پنجم

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 297-310

ابراهیم فلاح


4. اتباع در سبک خراسانی و اصفهانی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 437-454

عباسعلی وفایی؛ فاطمه حاجی آقابزرگی