کلیدواژه‌ها = مولانا
تعداد مقالات: 9
1. عقل و عشق از دیدگاه مولانا و حافظ

دوره 14، شماره 56، زمستان 1399، صفحه 551-580

ریحانه کمانه


2. برجسته‌سازی در غزلی از مولانا

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 89-113

عقیل عبد الحسین محمد مالکی


3. بررسی تحلیلی نمادها و عناصر اسطوره‌ای مشترک در شاهنامه و غزلیات شمس

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 237-259

آسیه قوامی؛ فرهاد براتی


4. ساختمان مفهومی بسامدهای طبیعت در شعر منوچهری دامغانی و غزلیات مولانا

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 157-181

شهره چلیپا؛ حبیب اله جدید الاسلام


5. بررسی معنا‌شناسی گفتمان خاموشی در تخلص مولانا بر اساس غزلیات شمس

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 229-259

زهرا ایرانی؛ ملک محمد فرخزاد؛ رضا حیدری نوری


6. بررسی عمده‌ترین مسائل وعظی و تربیتی در آثار ابوسعید ابوالخیر و مولانا

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 343-366

فارس شریفی؛ مهناز بازگیر؛ منصوره ثابت زاده


7. بررسی راهبردهایی در ایجاد ارتباط مؤثر بین فردی از نگاه مولانا در مثنوی

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 317-340

راضیه سلمانپور؛ رضا اشرف زاده


8. نقش عشق در رسیدن به مقام فنا از دیدگاه مولانا(با تأکید بر مثنوی معنوی)

دوره 12، شماره 48، زمستان 1397، صفحه 81-102

اسماعیل صادقیلر؛ پرویز ضیاء شهابی؛ امیرعباس علی زمانی


9. بررسی تطبیقی نسبت درد و رنج و معنابخشی به زندگی از نظر مولانا و جان هیک

دوره 12، شماره 48، زمستان 1397، صفحه 275-296

گودرز رازانی؛ فرج الله براتی؛ میثم امانی