کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر زبان عربی بر اشعار قرن پنجم

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 297-310

ابراهیم فلاح


2. صاحب بن عباد و تأثیر او بر زبان عربی و فارسی

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 279-296

محمد محمودی؛ محمد جعفری؛ محمد شایگان مهر


3. ادیبان دوزبانه سلجوقی و تحولات زبان فارسی و عربی

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 297-316

محمد جعفری؛ فریبرز حسینجانزاده؛ زهرا یزدانی


4. مصطلحات زحاف و تطبیق رابطه معنایی در زبان عربی و فارسی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 249-269

الهام مزرعه؛ سید ابراهیم دیباجی