کلیدواژه‌ها = زبان
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تطبیقی ساختار موسیقایی شعر کودک عربی و فارسی

دوره 14، شماره 56، زمستان 1399، صفحه 511-537

جواد گرجامی؛ عادل آزاددل؛ مریم سلیمی