کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 10
3. تطبیق جدایی دین و سیاست از نگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی و سعدی شیرازی

دوره 14، شماره 56، زمستان 1399، صفحه 315-336

نبی اله اراضی جمکرانی؛ محمدرضا شریفی؛ سعید خیرخواه برزکی


4. بررسی انگیزه‌های جنگ در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر

دوره 14، شماره 55، پاییز 1399، صفحه 291-318

صفر عبدالوند؛ قاسم صحرایی؛ علی حیدری


5. آتش و آریایی‌ها؛ انعکاس آن در شاهنامه فردوسی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1399، صفحه 345-369

پیمان آقابیگی‌پور؛ داریوش کاظمی


6. نقد و تحلیل فریبکاری در تاریخ بیهقی و شاهنامه

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 325-354

منصور مره یی؛ حبیب الله جدید الاسلامی؛ بهروز رومیانی


7. بررسی تحلیلی نمادها و عناصر اسطوره‌ای مشترک در شاهنامه و غزلیات شمس

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 237-259

آسیه قوامی؛ فرهاد براتی


8. آیین پذیرایی از مهمان در شاهنامه فردوسی و اودیسه هومر

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 415-436

اسفندیار نریمانی