نویسنده = غلامعباس رضایی هفتادر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی تجلی عشق در اشعار مولوی و ابن فارض

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 393-414

مرتضی کاظم شیرودی؛ سیدابراهیم دیباجی؛ غلامعباس رضایی هفتادر