نویسنده = رضا فرصتی جویباری
تعداد مقالات: 3
1. نقد رمان«بار دیگر، شهری که دوست می داشتم» با رویکرد روانکاوی لاکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

فاطمه عباسی صاحبی؛ حسین منصوریان سرخگریه؛ رضا فرصتی جویباری


2. بررسی شاخصه‌های موت عرفانی در مثنوی مولوی و دیوان عطار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

نجات علی خورشیدی پاجی؛ حسین منصوریان؛ رضا فرصتی جویباری


3. بررسی و واکاوی مقایسه‌ای و تطبیقی شخصیت زن از نگاه فردوسی و مولوی

دوره 15، شماره 57، بهار 1400، صفحه 153-180

10.30495/clq.2021.681909

هادی عباس نژاد خراسانی؛ رضا فرصتی جویباری؛ حسین پارسائی