نویسنده = سیدحسین سیدی
تعداد مقالات: 4
1. بینامتنیت اسطوره‏ ای در شعر شاملو(بر اساس نظریه ژرار ژنت)

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 9-32

اکرم ظفری؛ بتول فخراسلام؛ سیدحسین سیدی؛ اکبر شعبانی


2. عشق، وطن و آزادی در اندیشه خلیل‌جبران و امین‌پور

دوره 7، شماره 26، تابستان 1392، صفحه 47-67

سیدحسین سیدی؛ سکینه صارمی گروی


3. بررسی تطبیقی مفهوم «فنا» در شعر حافظ و تائیه کبری ابن فارض

دوره 5، شماره 18، تابستان 1390، صفحه 69-90

سیدحسین سیدی؛ آمنه باطانی