دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، دی 1400 
بررسی اندیشه‌های هستی‌گرایانه در شعر شاملو بر اساس آرای نیچه

صفحه 87-106

10.30495/clq.2021.687399

پیمان پاسبان ذوقی؛ لیدا نامدار؛ جواد طاهری؛ غلامرضا حیدری


تحلیل تطبیقی شرم در دو منظومه ویس و رامین و خسرو و شیرین

صفحه 107-125

10.30495/clq.2021.679120

فائزه افتخاری روزبهانی؛ محمد علی شفایی؛ معصومه خدادادی مهاباد؛ مجتبی انصاری شهیدی


بررسی تأثیرپذیری مکتب عرفانی بانو امین از عارفان بزرگ

صفحه 179-200

10.30495/clq.2021.1902748.1912

سکینه کریم پور بارکوسرایی؛ محمد تقی فعالی؛ هادی وکیلی