دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، پاییز 1400 
1. منازعات گفتمانی در غزلیات حافظ مبتنی بر نظریه گفتمان لاکلا و موف

صفحه 9-38

میترا داودی؛ محمد جواد حجازی؛ سیدعلی‌اصغر سلطانی


3. بررسی تطبیقی ادبیات خلاقیت و هرمنوتیک مدرن با تأکید بر آراء مارتین هایدگر

صفحه 69-88

لیلا احمدزاده؛ افضل السادات حسینی دهشیری؛ محسن ایمانی نایینی


9. ارزش‌های تعلیمی در شعر احمد زکی ابو شادی با توجه به مفاهیم رمانتیک آن

صفحه 213-242

رؤیا ایزددوست؛ زهرا خسروی ومکانی؛ سهیلا قسیمی ترشیزی