دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، مهر 1400 

علمی پژوهشی

منازعات گفتمانی در غزلیات حافظ مبتنی بر نظریه گفتمان لاکلا و موف

صفحه 9-37

10.30495/clq.2021.685274

میترا داودی؛ محمد جواد حجازی؛ سیدعلی‌اصغر سلطانی