دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، تابستان 1400 
1. کلان استعاره دانش: بررسی تطبیقی اشعار شیرکو بی کس و عباس یمینی شریف

صفحه 9-29

صمد علی آقایی؛ وحید غلامی؛ صادق محمدی بلبلان آباد؛ عادل دست گشاده


9. بررسی مضامین تعلیمی در شعر فرخی یزدی و ایرج میرزا

صفحه 213-243

سیده مریم جزایری؛ شهریار شادی گو؛ ناهید جعفری دهکردی


10. تأثیر سبک خاقانی بر حافظ در تبیین اصطلاح- مفهوم پیر مغان

صفحه 245-270

طاهره باباخانی؛ علی حیدری؛ مسعود سپه وندی


12. مقایسه تطبیقی اسطوره و عرفان در هفت شهر عشق عطار با غزلیات بیدل دهلوی

صفحه 293-309

معصومه پازوکی؛ خدابخش اسداللهی؛ علیرضا نیکویی؛ توفیق هاشم پور سبحانی


13. تصویرگری «لا» در شعر سنایی و خاقانی

صفحه 311-330

افشار عزیزی دولت آبادی؛ علی حسین رازانی؛ کبری بهمنی؛ علیرضا فاطمی


15. همگرایی‌ها و واگرایی‌های خوانش کربن و فردید از هایدگر

صفحه 351-375

جلال سبحانی فرد؛ عزیز جوانپور هروی؛ رضا نصیری حامد


23. تحلیل مضمون و ساختار سروده‌های سیاسی یوسف الخطیب و ملک الشعرای بهار

صفحه 551-574

فاطمه معصومی شیخ احمد لویی؛ کتایون فلاحی؛ طاهره چالدره