دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، دی 1399 
نگاهی تطبیقی به مفهوم آزادی در شعر احمد شاملو و احمد مطر

صفحه 145-165

عبدالحسین فرزاد؛ یونس مرادی جعفرلو؛ سمیه مرادی جعفرلو


بررسی عشق در شعر حسین منزوی و نزار قبانی

صفحه 291-314

افشار عزیزی دولت آبادی؛ فهیمه اسدی


تطبیق جدایی دین و سیاست از نگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی و سعدی شیرازی

صفحه 315-336

نبی اله اراضی جمکرانی؛ محمدرضا شریفی؛ سعید خیرخواه برزکی


بررسی تصاویر آپوکالپتیک در شعر خلیل حاوی در پرتو تصاویر آپوکالپتیک کتاب مقدس

صفحه 363-382

فاطمه یوسفی؛ سید حسین سیدی؛ احمد رضا حیدریان شهری؛ کلثوم صدیقی


بررسی مقایسه‌ای جهان‌بینی قدرت ستیزانه ناصرخسرو و سنایی

صفحه 603-624

سید حسینعلی محمدی متکازینی؛ محمد فاضلی؛ رضا اشرف زاده


تحلیل عنصر فرهنگی بوم‏شناسی در ترجمه‏‏ عربی به فارسی بر اساس چارچوب نظری نیومارک

صفحه 625-645

فاطمه کیادربندسری؛ حامد صدقی؛ لیلا قاسمی حاجی آبادی؛ عزت ملاابراهیمی