دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، شهریور 1399 
اشتراکات شعر مقاومت سمیح القاسم و حسین اسرافیلی

صفحه 313-333

کتایون فلاحی؛ مسعود باوان‌پوری؛ سهیلا کاظم علیلو


شناخت‌نامه دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن

صفحه 375-400

مهری نصیری؛ حسین خسروی؛ اصغر رضاپوریان