دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، آبان 1398 

علمی پژوهشی

بررسی تطبیقی استعمارستیزی در شعر سید اشرف الدّین حسینی و بهار

صفحه 37-62

رضا موسی آبادی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخر اسلام


تحلیل نمادها در سروده‌های سیاسی، اجتماعی و دینی جواد جمیل

صفحه 85-108

پرویز حیدری فیروزجائی؛ کتایون فلاحی؛ لیلا قاسمی حاجی آبادی


بررسی تطبیقی مجاز عقلی در شعر عربی و فارسی

صفحه 109-134

پرویز عزیزی؛ جواد سعدون زاده؛ عبدالرضا عطاشی


مطالعه تطبیقی لغات در نمونه‌هایی از اشعار مولانا،‌ سنایی و عطار

صفحه 451-467

ناهید صفری هکوانی؛ حمید صمصام؛ احمدرضا کیخا فرزانه


کاربرد کهن الگوهای رنگ در مثنوی معنوی بر پایه نظریه یونگ

صفحه 469-489

ابو الحسن اسدی؛ علی عشقی؛ ابو القاسم امیر احمدی