دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، پاییز 1398 

علمی پژوهشی

2. بررسی تطبیقی استعمارستیزی در شعر سید اشرف الدّین حسینی و بهار

صفحه 37-62

رضا موسی آبادی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخر اسلام


4. تحلیل نمادها در سروده‌های سیاسی، اجتماعی و دینی جواد جمیل

صفحه 85-108

پرویز حیدری فیروزجائی؛ کتایون فلاحی؛ لیلا قاسمی حاجی آبادی


5. بررسی تطبیقی مجاز عقلی در شعر عربی و فارسی

صفحه 109-134

پرویز عزیزی؛ جواد سعدون زاده؛ عبدالرضا عطاشی


16. بررسی تطبیقی فمنیسم در دو رمان «سووشون» و «الحب فی زمن النفط»

صفحه 395-421

ابراهیم نامداری؛ آرش محمدی؛ سیدمصطفی احمدپناه


18. مطالعه تطبیقی لغات در نمونه‌هایی از اشعار مولانا،‌ سنایی و عطار

صفحه 451-467

ناهید صفری هکوانی؛ حمید صمصام؛ احمدرضا کیخا فرزانه


19. کاربرد کهن الگوهای رنگ در مثنوی معنوی بر پایه نظریه یونگ

صفحه 469-489

ابو الحسن اسدی؛ علی عشقی؛ ابو القاسم امیر احمدی