دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، خرداد 1398 
بررسی برداشت‌های ظاهری از مضامین دینی در اشعار احمد شاملو و نزار قبانی

صفحه 55-71

عبدالکریم آلبوغبیش؛ محمدجواد اسماعیل غانمی؛ مسعود عباسی آرام


بررسی تطبیقی عقبات السلوک شیخ صنعان و هفت‌ خوان رستم

صفحه 73-99

موسی الرضا حیدری گوگدره؛ اکبر شعبانی؛ پروین دخت مشهور


حضور اساطیر حماسه ملی در شعر علی فوده و موسوی گرمارودی

صفحه 147-171

فاطمه جمشیدی؛ وصال میمندی؛ فاطمه قادری؛ رضا افخمی عقدا


صاحب بن عباد و تأثیر او بر زبان عربی و فارسی

صفحه 279-296

محمد محمودی؛ محمد جعفری؛ محمد شایگان مهر


ادیبان دوزبانه سلجوقی و تحولات زبان فارسی و عربی

صفحه 297-316

محمد جعفری؛ فریبرز حسینجانزاده؛ زهرا یزدانی


شگرد‌هایی از هنجارگریزی در غزلیات سنایی

صفحه 393-411

سمانه اعظمی قادیکلایی؛ حبیب الله جدید الاسلامی