دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، آذر 1397 
تطبیق نوع رفتار با بردگان در خمسه نظامی و رمان «کلبه عمو تُم»

صفحه 131-152

سعید کریمی قره‌بابا؛ ناهید جوان بی‌پروا؛ حسن حیدرزاده سردرود


ارتباط عشق، زیبایی و هنرمند از دیدگاه عرفان اسلامی

صفحه 173-199

محمد صادق کریمی؛ ابراهیم مرادی؛ شاهین حیدری


رویکرد تطبیقی زبان‌شناسی در مطالعات ترجمه نیمه دوم قرن بیستم

صفحه 201-214

آناهیتا امیرشجاعی؛ مرضیه خلیلی زاده گنجعلیخانی


مطالعه تطبیقی آراء تربیتی امام صادق(ع) و ژان ژاک روسو

صفحه 271-289

عباس رهبری؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی؛ علی الهامی


اضطراب تنهایی و رفع آن از دید مولانا و یالوم

صفحه 313-336

راضیه سلمانپور؛ رضا اشرف زاده؛ محمد فاضلی


مقایسه مقامات حمیدی ادیب قرن ششم با مقامات همدانی و حریری

صفحه 337-361

مهین حیدری؛ فریبرز حسینجانزاده؛ محمد شایگان مهر