دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، بهمن 1392، صفحه 1-210 
بن‌مایه‌های فکری مکتب نقد نو در نگاه الیوت و آدونیس

صفحه 79-100

رضا محمدی؛ اصغر مولوی نافچی؛ حسین شمس‌آبادی


تحلیل دگرمفهومی در داستان «کبابِ غاز» براساس دیدگاه «باختین»

صفحه 159-192

لیلا هاشمیان؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ فردین شریف‌نیا