دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، آبان 1392، صفحه 1-170 
تطبیق صور خیال در اشعار جان دان و صائب

صفحه 107-125

ناصر ملکی؛ مجید فرهیان؛ مریم نویدی


بررسی نیک و بد در دو داستان حضرت یوسف و ایرج

صفحه 127-141

عبدالرضا دانشور وزیری؛ سید احمد کازرونی


پیوند میان شعر و هنر نقاشی

صفحه 155-170

اصغر مولوی نافچی؛ حسین شمس‌آبادی