دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، مرداد 1392 
بیداری اسلامی، مردمی در اشعار فرخی و شابی

صفحه 25-45

عبداله حسینی؛ انصار سلیمی‌نژاد؛ عثمان اسماعیلی


پیر در دیوان حافظ و شعر شاعران کُرد

صفحه 115-140

میر جلال الدیم کزازی؛ بهروز خیریه