دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، پاییز 1390 
3. بررسی تطبیقی فضای موسیقایی سینیه شوقی و بلخیر

صفحه 45-61

رضا سلیمان‌زاده نجفی؛ بختیار مجاز؛ داود زرین‌پور


5. بررسی دیدگاه‌های ناتورالیستی زولا و چوبک

صفحه 81-97

محبوبه فهیم‌کلام؛ محمدرضا محسنی؛ بهزاد هاشمی


9. داش آکل و شخصیت‌های محوری داستان‌های همینگوی

صفحه 149-164

مظاهر مصفا؛ شادمان شکروی؛ لیلا فاطمی راد