دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، مهر 1390 
بررسی تطبیقی فضای موسیقایی سینیه شوقی و بلخیر

صفحه 45-61

رضا سلیمان‌زاده نجفی؛ بختیار مجاز؛ داود زرین‌پور


بررسی دیدگاه‌های ناتورالیستی زولا و چوبک

صفحه 81-97

محبوبه فهیم‌کلام؛ محمدرضا محسنی؛ بهزاد هاشمی


داش آکل و شخصیت‌های محوری داستان‌های همینگوی

صفحه 149-164

مظاهر مصفا؛ شادمان شکروی؛ لیلا فاطمی راد