روایتگری سمبولیسم و جریان سیال ذهن در سمفونی مردگان و به سوی فانوس دریایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده

حوزه بررسی ادبیات تطبیقی یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین زمینه‌های مطالعاتی در ادبیات جهان می‌باشد که می‌تواند روزنه‌های بسیاری را برای شناخت ملل، ادبیات، فرهنگ‌ها، سنت‌ها و تفکرات به روی مشتاقان ادبیات بگشاید. در بین نویسنده‌های بزرگ ایران و انگلیس کم‌تر کسی است که اسم عباس معروفی و خانم ویرجینیا وولف را نشنیده باشد و با آثار ارزشمند آن‌ها که بی تردید بر ادیبات کشورشان و جهان تأثیر گذاشته‌اند آشنا نباشند. رمان‌های «سمفونی مردگان» عباس معروفی(1336) و «به سوی فانوس دریایی» ویرجینیا وولف(1941-1882) آثار ارزشمند و بزرگ ادبیات فارسی و انگلیسی می‌باشند که دارای مشخصات و ویژگی‌های منحصر به فرد خود می‌باشند که بررسی تطبیقی نحوه روایت آن‌ها که بر اساس روایتگری مدرن، قالب و ساختار جریان سیال ذهن ارائه شده می‌تواند ضمن تسهیل درک ادبی آن‌ها، ارائه‌کننده روزنه‌ای جدید در بررسی و مطالعه عملی ادبیات تطبیقی مدرن و پست مدرن باشد.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه
پیشکار، کیان. 1385ش، فرهنگ اصطلاحات ادبی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.
صفاری(صورتگر)، کوکب. 1357ش، افسانه‌ها و داستان‌های ایرانی در ادبیات انگلیسی، تهران: دانشگاه تهران. 
کوهن، لارنس. 1385ش، از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ویراستار: عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
محمدی یگانه، زهره. 1383ش، فرهنگ تلمیحات ادبی و کلاسیک، تهران: جوانه رشد.
مقدادی، بهرام. 1378ش، فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی، تهران: انتشارات فکر روز.
کتب انگلیسی
Abrams M.H.(1970) A Glossary of Literary Terms. New York; Rinehart English Pamphlet.
Humphrey Robert.( 1959). Stream of Consciousness in the Modern Novel.  Berkeley and loss Angeles: University of California Press.
Kohen,L.(2006). Modernism to Postmodernism .Edit. Abdolkarim Rashidian .Tehran. Nei Press.
Selden Raman. (1989).A Readers Guide to Contemporary Literary Theory London: Harvester Wheat sheaf.
 
مقالات
پیشکار، کیان. 1385ش، طرح پژوهشی «پست مدرنیسم فرایند جهانی شدن ادبیات ایران»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.
پیشکار، کیان. تابستان 1386ش، «نقد ادبی پست مدرنیسم، شالوده شکنی و ادبیات»، فصلنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، سال اول، ش2، ص18.
رادفر، ابوالقاسم. 1378ش، «ادبیات معاصر فارسی در ترازوی ادبیات تطبیقی»، فصلنامه ادبیات تطبیقی جیرفت.