بررسی تطبیقی وطن دوستی در اشعار اقبال لاهوری و خلیل مطران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

2 دانشجوی کارشناسی فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

اقبال لاهوری و خلیل مطران یکی اهل پاکستان و دیگری از لبنان است. این دو شاعر در مورد وطن دوستی اشعاری سروده‌اند که مردم را به دور از وطن پرستی بی حد و مرز بلکه به وحدت و یکپارچگی در زیر یک پرچم برای رهایی از ظلم و آن‌ها را برای کمک به هم‌نوعان فرا خوانده‌اند. در این مطالعه تحلیلی- توصیفی با بررسی دیوان دو شاعر می‌خواهیم به هم عقیدتی این دو شاعر برسیم. اقبال می‌گوید که اگر تمام مردم به یک محبوب حجازی روی بیاورند و پیرو آن شوند عشق به وطن فقط منتهی به مکان زندگی افراد نمی‌شود و تبدیل به عشق در یک جامعه بزرگ که تمام مسلمین را در بر می‌گیرد، می‌شود. این مطالعه کوشیده است تا با گردآوری مطالب و یکپارچه ساختن این مطالب مردم را در فهم مطالب ذکر شده توسط شاعران یاری دهد تا رسالت شاعران به خوبی انجام شود و همچنین مردم جامعه بتوانند از آن استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


الفاخوری، حنا. 1980م، تاریخ ادبیات عرب، بیروت: دار الجیل.
کامران مقدم، شهیندخت. 1372ش، زندگی و افکار علامه اقبال لاهوری، چاپ دوم، مشهد: بنیاد پژوهشگران آستان قدس رضوی.
 
مقالات
برمی. 1389ش، «نظریه ادبیات تطبیقی اسلامی»، مجله انجمن علمی زبان و ادبیات عرب ایران، ش6، صص 55-80.
زارع برمی مرتضی و کبری روشنفکر و حسینعلی قبادی. زمستان 1390ش، «تحلیل تطبیقی درونمایه‌های مقاومت در اشعار «سمیح القاسم»، «حسن حسینی» و «قیصر امین پور»»، پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، دوره دوم، شماره 4.
صباغی. 2014م، «بررسی انتقادی دهخدا(بر اساس رویکرد سوم)»، بستان ادب، ش6، صص 117-134.
کاظم زاده. 1396ش، «تصویر مادر در شعر عربی»، مجله مطالعات عربی، شماره 3.
هاشمی، ایوب. تابستان 1391ش، «طرح دیدگاه‌های مشترکی از مولوی و اقبال»، فصلنامه حبل المتین، دوره اول، پیش شماره دوم، صص 68-91.