بررسی و تطبیق مضامین پایداری در شعر بهاء الدین الأمیری و قیصر امین پور

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان‌شناسی عمومی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران

3 دکترای زبان و ادبیات عربی، استاد مدعو دانشگاه پیام نور

چکیده

عمر بهاء الدین الأمیری از ادیبان معاصر کشور سوریه است که با نگاهی ویژه به مسأله فلسطین در آثار خود توانست خدمات ارزنده‌ای به جامعه فلسطین عرضه کند و روح مقاومت را در کالبد ملت فلسطین بدمد. در مقابل قیصر امین پور شاعر مقاومت فارسی از جمله ادیبانی است که تعهد نسبت به مسائل اجتماعی از جمله مسأله فلسطین بخش بزرگی از دغدغه‌های ذهنی وی بوده است. امید به رهایی، ستایش انقلابیون و ستم ستیزان، کودکان و نوجوانان کشور، بر ملا ساختن چهره رژیم اشغالگر، دعوت به قیام و پایداری، و ایجاد حسّ ملی گرایانه، از برجسته­ترین مضامین پایداری این دو شاعر است. در این پژوهش سعی شده با محوریت این شش موضوع در شعر این دو شاعر، به بررسی و کشف مصادیق هم‌نوایی و تبیین تفاوت­های نگاه آن‌ها پرداخته شود تا معلوم شود چگونه اندیشه­ای در نقطه­ای از جهان ظهور می­یابد و در نقطه­ای دیگر همان اندیشه به گونه­ای دیگر مجال بروز می­یابد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
امین پور، قیصر. 1391ش، مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، چاپ نهم، تهران: انتشارات مروارید.
بهاء الدین الأمیری، عمر. 1971م، دیوان حجارة من سجیل، بیروت: دار الفتح.
سنگری، محمد رضا. 1389ش، ادبیات دفاع مقدس، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
عمادی، اسدالله. 1370ش، جهان بینی و زیبایی شناسی حافظ، تهران: دی.
قمیحه، مفید. 1981م، الاتجاه الإنسانی فی الشعر العربی المعاصر، بیروت: انتشارات دار الآفاق الجدیدة.
محقّق، جواد. 1387ش، شکفتن در آتش،تهران: هنر رسانه‌ای اردیبهشت.
محمود العرینی، وائل مصباح. 2007م، القیم الروحیة فی شعر عمر بهاء الدین الأمیری، غزة: جامعة الاسلامیة.
هاشم رشید، هارون. بی تا، الشعر المقاتل فی الأرض المحتلة، بیروت: المکتبة العصریة.
 
مقالات و پایان‌نامه‌ها
اقتصادی نیا، سایه. «مروری بر کارنامه شعر قیصر امین پور»، نامه فرهنگستان، 1389ش، شماره دوم، صص 41- 53.
صرفی، محمد رضا و سیّد رضا هاشمی. «دفاع مقدّس، تعهّد و تحوّل در شعر قیصر امین پور»، ادبیات پایداری کرمان، 1390ش، شماره چهارم، صص 124- 140.
علی زاده، ناصر و عبّاس باقی نژاد. «قیصر امین پور و رویکرد نوستالژیک»، بوستان ادب، 1391ش، شماره دوم، صص 90- 117.
فتوحی، محمود. «سه صدا، سه رنگ، سه سبک، در شعر قیصر امین پور»، ادب پژوهی، 1387ش، شماره پنجم، صص 79- 93.
نوری بکار، محمد. بی تا، «الاتجاه الإسلامی فی الشعر الحدیث فی الشام»، رسالة دکتوراه، مصر: جامعة الأزهر.