بررسی تطبیقی جشن مهرگان با جشن ترکی بیربیری گُرلَک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی جهرم، ایران- جهرم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی جهرم، ایران- جهرم

چکیده

ادبیات عامیانه قسمتی از فرهنگ مردم می­باشد که میراث معنوی و آداب و رسوم و سنن نسلی را به نسل دیگر منتقل می‌کند. با توجه به علاقه‌ای که روستاییان به حفظ سنت‌ها وآداب و رسوم خود دارند در این مقاله به بررسی رسم کهن جشن مهرگان که در روستای قصر یعقوب صفاشهر در زبان ترکی صفاشهری بیربیری گُرلَک به معنای همدیگر را دیدن می­باشد می‌پردازیم، و چگونگی این سنت عامیانه که در ابتدا با جشن مهرگان یکی بوده است اما به مرور دچار تحول گردیده است را در طول زمان تا به امروز واکاوی می­کنیم تا از این راه بتوانیم میراث به جای مانده از ایران باستان را که تا به امروز با نام‌های دیگری ساری و جاری است را زنده نگاه داریم و به این شکل در پاسداشت سنت‌ها و آیین‌های ایران کهن گام‌های علمی و مؤثری برداریم و برای نسل آینده میراثی که از گذشتگان برای ما باقی مانده را به عنوان یک امانت به دست آن‌ها برسانیم و به وظیفه خود در این باره عمل نماییم.

کلیدواژه‌ها


بهرامی، عسکر. 1389شف، جشن‌های ایرانیان، تهران: انتشارات پژوهش‌های فرهنگی.
پری نوش، زهره. 1384ش، فارس در گذر زمان، شیراز: انتشارات تخت جمشید.
توسی، فردوسی. 1386ش، دیوان اشعار، تهران: انتشارات قطره.
خلف تبریزی، محمدحسین. 1391ش، برهان قاطع، تهران: انتشارات امیرکبیر.
خنجری، نسرین. 1392ش، تئاتر زرتشتیان ایران، تهران: انتشارات خردگان.
دلیری، محمد. 1393ش، کتابی برای همه، شیراز: انتشارات نوید.
علی پور، منوچهر. 1389ش، جشن مهرگان، تهران: انتشارات تیرگان.
فره وشی، بهرام. 1381ش، آیین‌های میترا، تهران: انتشارات خردگان.
کومون، فرانس. 1393ش، رازهای میترا، تهران: انتشارات بهجت.
گبانچی، ایوب. 1392ش، جشن‌ها و آیین‌های ایران باستان، تهران: انتشارات عطایی.
گنجوی، نظامی. 1390ش، منظومه خسرو و شیرین، تهران: انتشارات نگاه.
معصومی نژاد، اسماء. 1392ش، شگفتی‌های مهرگان، تهران: انتشارات خردگان.
نیکنام، کوروش. 1394ش، یادگار دیرین کوروش، تهران: انتشارات بهجت.
ورمازرن، مارتین. 1384ش، آیین میترا، تهران: انتشارات جامی.