متافیزیک یا رمانتیک؟ بررسی مقایسه‌ای اشعار توماس ترهرن و ویلیام وردزورث

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران، تهران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

در این مقاله با استناد به آرای سوزان باسنِت در باب پژوهش‌های تطبیقی در حوزه ادبیات، به بررسی مقایسه‌ای اشعار توماس ترهرن، شاعر متافیزیک سده هفدهم، و ویلیام وردزورث، شاعر رمانتیک سده نوزدهم، پرداخته‌ایم. همانطور که باسنت معتقد است، امروزه مطالعات تطبیقی در حوزه ادبیات پژوهش‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که بر روی آثار نویسندگان هم­زبان و حتی هم­وطن انجام شده­اند. علاوه بر این، به زعم وی و برخی دیگر از منتقدان متأخر در این حوزه‌، الزامی وجود ندارد که مطالعات تطبیقی به بررسی عناصر نامشابه یا نامتجانس در آثار نویسندگانِ موردِ مقایسه متمرکز باشند. بر این اساس، نگارش پیش رو، به بررسی مقایسه‌ای اشعار دو شاعر هم‌زبان و هم‌وطن پرداخته است. نگارش حاضر از طریق مطالعه‌ تعدادی از اشعار این دو شاعر و با در نظر گرفتن بافتارهای فرهنگی، تاریخی، و ادبی آن‌ها شباهت­های ویژه­ای را میان این اشعار یافته است؛ از جمله گرایش آنان به تجربه‌ امر متعالی و بازنمایی و تجلی این تعالی در اشعار آن‌ها، تجلیل از معصومیت کودکانه و بینشی که این معصومیت به همراه دارد، شکوهمندی طبیعت و زیبایی­های طبیعی، گرایش به فلسفه وحدت وجود، عرفان، و مفهوم فلسفی و روحی شادکامی یا لذت.

کلیدواژه‌ها


اخوّت، احمد. 1371ش، دستور زبان داستان، چاپ اول، اصفهان: بی نا.

بشیریه، حسین. 1380ش، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن 20، جلد دوم، تهران: بی نا.

روانبخش، محمدحسین. 1383ش، جامعه­شناسی ادبیات فارسی، تبریز: ستوده.

روح الامینی، محمود. 1364ش، گرد شهر با چراغ، چاپ دوم، تهران: انتشارات زمان.

ریمون کنان، شلومیت. 1377ش، روایت داستانی: بوطیقای معاصر، ترجمه ابوالفضل حری، تهران: نیلوفر.

ساچکوف، بوریس. 1363ش، تاریخ رئالیسم، پژوهشی در ادبیات رئالیستی از رنسانس تا امروز، تهران: تندر.

ستوده، هدایت الله. 1379ش، آسیب­شناسی اجتماعی، تهران: نشر آوای نور.

شیخی، محمدتقی. 1390ش، جامعه­شناسی مسائل اجتماعی و مددکاری اجتماعی، تهران: حریر.

گلدمن، لوسین. 1371ش، جامعه‌شناسی ادبیات(دفاع از جامعه‌شناسی رمان)، ترجمه محمّدجعفر پوینده، تهران: نشر هوش و ابتکار.

لوساژ، آلن رنه. 1388ش، سرگذشت ژیل‌بلاس، ترجمه میرزا حبیب اصفهانی به اهتمام غلامحسین میرزا صالح، چاپ دوم، تهران: مهین.

لووی، میشل و سامی نعیر. 1376ش، مفاهیم اساسی در روش لوسین گلدمن، ترجمه محمّدجعفر پوینده، تهران: چشم.

مکارمی نیا، علی. 1339، رهیافت‌های معنایی و راهبردهای آموزش تحلیلی اردبیل، سازمان آموزش ‌و پرورش.

میرصادقی، جمال و میمنت ذوالقدر. 1394ش، ادبیات داستانی: قصّه، رمانس، داستان کوتاه، چاپ هفتم، تهران: سخن.

نیچه، فردریش. 1390ش، آواره­ها و سایه­اش، ترجمه سعید فیروزآبادی، تهران: انتشارات جامی.