بررسی تأثیر اندیشه‌های سعدی بر آثار ویکتور هوگو

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تبریز

چکیده

نهضت ترجمه شاهکارهای ادبیات فارسی که با ترجمه «گلستان» سعدی در سال ١٦٤٤ آغاز شده بود توجه کانون‌های ادبی نقد و نقادی فرانسه را برانگیخت و آنان را وادار به پژوهش در منابع تاریخی ایران نمود. در این میان شاعران و نویسندگان بزرگی چون ویکتور هوگو، مارسیلین بردوالمر، هانری دوموسه، لافونتن و... از جمله شاعران و نویسندگان رمانتیک فرانسه‌اند که تحت تأثیر آرای مشرقیان از پیشگامان ادبیات در این زمینه به شمار می‌روند. در این مقاله تأثیرگذاری سعدی بر ویکتور هوگو و نمودها و جلوه‌های آن بررسی و نقد شده است. در ضمن آن نشان داده شده است که ادبیات ایران ویکتور هوگو را چنان تحت تأثیر قرار داده که وی تعداد قابل توجهی از آثار خود را با الهام از ادبیات فارسی و به خصوص آثار سعدی نگاشته است. مقاله با پرداختن به مفاهیم و موضوعات مشترک در آثار سعدی و ویکتور هوگو در صدد نشان دادن ابعاد مختلف تأثیرپذیری هوگو از سعدی برآمده است.

کلیدواژه‌ها


حدیدی، جواد. 1393ش، از سعدی تا آراگون،چاپ سوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
شفا، شجاع الدین. 1333ش، دیوان اشعار ویکتور هوگو، چاپ اول، تهران: ناشر معرفت.
کمالی سروستانی، کورش. 1382ش، سعدی شناسی، دفتر سوم، شیراز: مرکز سعدی شناسی.
فروغی، محمدعلی. 1382ش، غزلیات سعدی، تهران: نشر ققنوس.
فروغی، محمدعلی. 1395ش، قصاید سعدی، تهران: نشر ققنوس.
محمدی اشتهاردی، محمد. 1374ش، حکایت‌های گلستان سعدی، قم: نبوی.
یوسفی، غلامحسین. 1359ش، بوستان سعدی، بوستان سعدی، تهران: انتشارات انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی.
سایت‌های اینترنتی
http://akharinlkhabar.ir/book/2985168
http://hawzah.Net fa/Magaziniew/3289/4763/39196 %D9%
http://mehrnews.ir
http://ibna.iri
http://Javaneirani.com
 
مقالات
جواری، محمدحسین و محمد وحیدنژاد. 1389ش، «مطالعه و بررسی تصویر شرق در آثار ویکتور هوگو»، فصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، سال اول، شماره 1.