بررسی تطبیقی سه اثر داستانی منیرو روانی پور: کنیزو، کولی کنار آتش، اهل غرق

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار- ایران

چکیده

منیرو روانی پور یکی از موفق‌ترین نویسندگان داستان معاصر ایران به شیوه رئالیسم جادویی است که با تقلید از شیوه داستان نویسی گابریل گارسیا مارکز کلمبیایی، پرچمدار رئالیسم جادویی در جهان موفق شد با الهام گرفتن از رمان «صد سال تنهایی» وی، آثار داستانی ارزشمندی همچون «اهل غرق»، «کولی کنار آتشب، «کنیزو» و... را به دنیای ادبیات داستانی ایران و جهان عرضه نماید. از طرفی به دلیل پرداختن به ادبیات فولکوریک جنوب و خلق صحنه‌های واقعی و کاربرد ضرب المثل‌ها، کنایه‌ها و عبارات بومی به عنوان یک نویسنده فولکلور شناخته شده است. در این مقاله پس از آشنایی با منیرو روانی پور و افکار و آثار وی، بازتاب رئالیسم جادویی در ادبیات فارسی و سپس نقد ساختارگرایانه و محتوایی سه رمان اهل غرق، کولی کنار آتش و کنیزو مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


انوشه، حسن(به سرپرستی). 1376ش، فرهنگنامه ادبی فارسی(دانشنامه ادب فارسی 2)، چاپ اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
تسلیمی، علی. 1388ش، گزاره‌هایی در ادبیات معاصر ایران(داستان)، چاپ دوم، تهران: کتاب آمه.
روانی‌پور، منیرو. 1369ش، اهل غرق، چاپ دوم، تهران: خانه آفتاب.
روانی‌پور، منیرو. 1378ش، کولی کنار آتش، چاپ دوم، تهران: مرکز.
روانی‌پور، منیرو. 1380ش، کنیزو، چاپ چهارم، تهران: انتشارات نیلوفر.
سید حسینی، رضا. ۱۳۸۴ش، مکتب‌های ادبی، چاپ سیزدهم، تهران: نگاه.
فرزاد، عبدالحسین. 1381ش، درباره نقد ادبی، تهران: قطره.
کتب انگلیسی
Baker, Suzanne.1993, Magical Realism and Postcolonialism, Span,N. 36.
Flores, Angel.1995, Magical Realism in Spanish American Fiction.Ed. Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris Durkham, N.C: Duke UP.
Rios, Alberto.1999, Magical Realism: Definition, Arizona State University, Tempe AZ.
 
مقالات و پایان‌نامه‌ها
بهارلو، محمد. اسفند 1369ش، «رسوب تصویر در اهل غرق»، دنیای سخن، شماره39.
شهسواریان، سمیه. 1393ش، «رئالیسم جادویی در داستان‌های زکریا تامر»، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، پایان نامه.
نیکوبخت، ناصر و مریم رامین‌نیا. 1384ش، «بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل رمان اهل غرق»، فصلنامه پژوهش‌های ادبی، دوره 2، شماره 8، صص 154-139.
یاوری، حورا. 1373ش، «ناهمزمانی انسان و داستان»، گردون، شماره‌ 37.