بررسی تطبیقی شکرگزاری در قرآن کریم و بوستان سعدی

نویسنده

گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مباحث بین رشته‌ای مثل قرآن و ادبیات باید به عنوان یکی از فعالیت‌های قرآن پژوهی و راهی برای نشر فرهنگ اسلامی، مورد توجه قرار گیرد. شکرگزاری یکی از فضائل اخلاقی است و در هر دو فرهنگ اسلامی و فارسی، انسان به شکر خداوند بسیار سفارش شده است. به طوری که در قرآن، این فضیلت اخلاقی در کنار صفاتی چون مطیع اوامر الهی بودن آمده و سعدی نیز در بوستان خود بابی مستقل را به شکر بر عافیت اختصاص داده است که دلیلی بر اهمیت این مقوله در فرهنگ اسلامی و ادب فارسی می‌باشد. در این مقاله فضیلت شکرگزاری به عنوان پلی ارتباطی بین فرهنگ اسلامی و ادب فارسی بررسی شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که سعدی با تأسی به قرآن، پیوندی ظریف و محکم بین این دو فرهنگ برقرار کرده است که منجر به اعتلای ادب این مرز و بوم شده است. 

کلیدواژه‌ها


قرآن مجید. ترجمه آیت الله ناصر مکارم شیرازی.
نهج البلاغه. ترجمه محمد دشتی.
استاد ولی، حسین. 1390ش، تصحیح و ترجمه و توضیح اصول کافی کلینی، چاپ دوم، تهران: دار الثقلین.
آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین. 1366ش، شرح بر غرر الحکم ودرر الکلم، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران.
سعدی شیرازی، شیخ مصلح الدین. 1354ش، کتاب بوستان؛ شرح اشعار و حواشی، نگارش محمدعلی ناصح، بنیاد نیکوکاری نوریانی.
مکارم شیرازی، ناصر با همکاری جمعی از نویسندگان. 1363ش، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
مکارم شیرازی، ناصر. 1385ش، اخلاق در قرآن، قم: مدرسة الامام علی بن ابی طالب(ع).
 
مقالات
ابراهیمی، ابراهیم و ترابی، زینب. 1394ش، «بررسی تطبیقی فرهنگ قناعت در قرآن کریم و بوستان و گلستان سعدی»، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های ادبی- قرآنی، سال سوم، شماره سوم، صص 47-23.