مقایسه تطبیقی هستی‌شناسی در «بوف کور» و «کافکا در کرانه»

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران شمال

چکیده

هدف این مقاله بررسی آثار مشهور دو نویسنده بزرگ، صادق هدایت و هاروکی موراکامی از دیدگاه هستی شناسی(مرگ و زندگی) است، که تأکید بر دو اثر معروف این نویسندگان به نام‌های «بوف کور» و «کافکا در کرانه» است، تا شباهت‌ها و تضادهای بین این دو اثر دریافته شود. روش کار این پژوهش، روش سندی، کتابخانه‌ای و فیش برداری از کتاب‌های دو نویسنده، و بررسی محتوای آثارشان و رجوع به منابعی که درباره این موضوع وجود داشته بوده است. ابتدا در مورد عناصر فکری، مطالب به صورت فیش برداری جمع آوری شد و سپس مورد تحلیل قرار گرفت. مطالب مورد تحلیل نشان داد که این دو نویسنده از لحاظ فکری شباهت‌شان بیش‌تر از اختلاف‌شان است. دیدگاه هر دو نویسنده به اگزیستانسیالیسم نزدیک است، زیرا زندگی را فانی و پوچ می‌دانند، و فضای داستان‌های آن‌ها را مرگ، اضطراب، تنهایی، بیزاری و به ویژه بدبینی می‌سازد. این دو نویسنده داستان‌های‌شان را به سبک سوررئالیسم نوشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه
بهارلو، محمد. 1372ش، مجموعه‌ آثار صادق هدایت، چاپ اول، نشر طرح نو.
شمیسا، سیروس. 1375ش، بوف کور، دانشنامه جهان اسلام، جلد 4، تهران:‌ بی نا.
شمیسا، سیروس. 1379ش، داستان یک روح، چاپ ششم، انتشارات فردوس.
صنعتی، محمد. 1380ش، صادق هدایت و هراس از مرگ، تهران: مرکز.
طاهری پور، جمشید. دی 1384، افسون چشم‌های بوف کور، نشریه خبری سیاسی الکترونیک ایران امروز.
موراکامی، هاروکی. 1388ش، از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم، ترجمه مجتبی ویسی، تهران: نشر چشمه.
موراکامی، هاروکی. 1393ش، کتابخانه عجیب، ترجمه بهرنگ رجبی، تهران: نشر چشمه.
موراکامی، هاروکی. 1385ش، کجا ممکن است پیداییش کنم، ترجمه بزرگمهر شرف الدین، تهران: نشر چشمه.
موراکامی، هاروکی. 1393ش، سوکوروتازاکی بی رنگ و سال‌های زیارتش، ترجمه امیر مهدی حقیقت، تهران: نشر چشمه.
موراکامی، هاروکی. 1386ش، کافکا در کرانه، ترجمه مهدی غبرائی، بی مک: بی نا.
گرگانی، گیتا. 1392ش، خلاصه کافکا در کرانه، تهران: نشر نگاه.
نظامی، نادر. 1388ش، نقدی بر رمان کافکا در ساحل اثر هاروکی موراکامی، بی مک: بی نا.
هدایت، صادق. 2536، بوف کور، چاپ جدید، تهران: انتشارات جاویدان.
هدایت، صادق. 1348ش، بوف کور، چاپ دوازدهم، تهران: امیرکبیر.
 
مقالات
کسروی، مرسده. 1393ش، «نگاهی به رمان کافکا در کرانه نوشته هاروکی موراکامی»، ترجمه مهدی غبرائی، گلستانه، شماره 132، بهمن 1393.
نوردآموز، احمد. خرداد و تیر 1385، «مقاله بوف کور و جهان رجاله‌ها»، نامه شماره 31، سال هفتم.
 
کتب لاتین و سایت‌ها