بررسی کاربرد رنگ در دیوان یدالله رؤیایی بر مبنای نظریه روان‌شناسی ماکس لوشر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

نگرش روان‌شناسانه به رنگ و بررسی تأثیر آن بر روح و روان آدمی یکی از شاخه‌‌های نوین روان‌شناسی است که مورد توجه علم روان‌شناسی و فیزیولوژی قرار گرفته است. روان‌شناسی رنگ ماکس لوشر شیوه جدیدی است که بر مبنای آزمون انتخاب رنگ‌ها به شناخت روانی انسان منجر می‌شود. یدالله رؤیایی از جمله شاعران معاصر است که در شعر خود، از رنگ‌ها در خلق تصویرها و خیال‌های شاعرانه سود جسته است. در این پژوهش سعی شده است با بهره‌گیری از نظریه روان‌شناسی رنگ ماکس لوشر و جایگاه رنگ‌ها در اشعار رؤیایی بر مبنای بسآمد آن‌ها تحلیل شود و به یاری روشی علمی و کاربردی، تصویری از اندیشه‌ها و نگرش وی ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


انوشه، حسن. 1381ش، فرهنگنامه ادبی فارسی، ج دوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ایتن، هانس. 1373ش، کتاب رنگ، ترجمه محمدحسین حلیمی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و انتشارات اسلامی.
ایتن، هانس. 1373ش، کتاب رنگ، ترجمه محمدحسین حلیمی، چاپ پنجم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
آیزمن، بئاتریس. 1388ش، روان‌شناسی کاربردی رنگ‌ها(پنتون)، ترجمه روح الله زمزمه، تهران: نشر بیهق کتاب.
پورحسینی، مژده. 1384ش، معنای رنگ‌ها(رویکردی جدید به دنیای رنگ‌ها)، تهران: انتشارات هنر آبی.
دی، جاناتان و لسی تیلور. 1385ش، روان‌شناسی رنگ(رنگ درمانی)، ترجمه مهدی گنجی، تهران: نشر ساوالان.
رضایی، ابوتراب و محمدعلی ناصحی. 1374ش، رنگ شناسی(2) رشته گرافیک و هنر، تهران: شرکت چاپ و نشر ایران.
رؤیایی، یدالله. 1390ش، مجموعه اشعار، تهران: نگاه.
سان، هووارد و دوروتی. 1378ش، زندگی با رنگ، ترجمه نغمه صفاریان، تهران: حکایت.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1386ش، زمینه اجتماعی شعر فارسی، تهران: اختران.
صنعتی، محمد. 1389ش، تحلیل‌های روان‌شناختی در هنر و ادبیات، تهران: مرکز.
فرزان، ناصر. 1384ش، هنر و صنعت رنگ، تهران: بی جا.
فلمار، کلاوس برند. 1376ش، رنگ و طبیعت شفابخش آن‌ها، ترجمه شهرناز آذرنیوش، تهران: انتشارات ققنوس.
گامینگ، کاترین و ایتالیانو دبورا. 1384ش، کتاب کوچک انرژی(رنگ‌های شفابخش)، ترمه پریسا غفاری، تهران: انتشارات جاجرمی.
لوشر، ماکس. 1388ش، روان‌شناسی رنگ‌ها، ترجمه لیلا مهراد پی، تهران: حسام.
ویتکنشتاین، لودویگ. 1391ش، درباره رنگ‌ها، ترجمه لیلی گلستان، تهران: مرکز.
ویلز، پاولین. 1375ش، رنگ درمانی، ترجمه مرجان فرجی، تهران: درسا.
هانت، رولاند. 1377ش، هفت کلید رنگ درمانی(تأثیر رنگ‌ها بر ذهن و سلامت شما)، ترجمه ناهید ایران نژاد، تهران: انتشارات جمال الحق.
مقالات
حسن لی، کاووس. تابستان 1389ش، «کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی با تکیه بر رنگ سیاه و سفید»، پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، سال 46، دوره جدید شماره 2، پیاپی 6، صص 83- 94.