بررسی ورود مدرنیته در رمان نفرین زمین و خوشه‌های خشم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشکده فنی پسران مرودشت

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

چکیده

جلال آل احمد روشنفکر، و نویسنده رمان «نقرین زمین» در دهه چهل است که دگرگونی ساختارهای اجتماعی- اقتصادی و نیز آشفتگی اخلاقی و معنوی مردم جامعه را در قالب جامعه‌ روستایی در حال گذار از سنت به مدرنیته به رشته تحریر درآورد. از طرف دیگر جان اشتاین بک نویسنده اخلاق‌گرا و منتقد سرسخت آمریکایی در اوج فاجعه‌ای از تاریخ آمریکا به نام رکود بزرگ رمانی به نام «خوشه‌های خشم» را نگاشت. در این مقاله تلاش می‌گردد ضمن تعریف درون‌مایه، درون‌مایه‌های مشترک، ورود مدرنیته به جامعه سنتی، برخورد جامعه با مدرنیته و تأثیر مدرنیته و در پایان بیکاری و استثمار به عنوان نتایج لا ینفک ورود مدرنیته مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


آل احمد، جلال. 1386ش، نفرین زمین، چاپ دوم، تهران: معیار اندیشه.
بک، جان اشتاین. 1386ش، خوشه‌های خشم، تهران: نشر نی.
پارسی نژاد، کامران. 1390ش، جلال آل احمد، چاپ سوم، تهران: خانه کتاب.
جهانبگلو، رامین. 1383ش، موج چهارم، مترجم منصور گودرزی، تهران: نشر نی.
دستغیب، عبدالعلی. 1377ش، نقد آثار و اندیشه‌های داستان‌نویسان غرب، تهران: پیام امروز.
دستغیب، عبدالعلی. 1383ش، کالبدشناسی رمان، تهران: سوره.
دستغیب، عبدالعلی. 1376ش، به سوی داستان نویسی بومی، تهران: حوزه هنری.
قاضیان، حسین. 1386ش، جلال آل احمد از سنت به تجدد، تهران: کویر.
کوپرمن، استانلی. 1373ش، جان اشتاین بک، ترجمه مینا نوایی، تهران: قطره.
گاف، ریچارد و دیگران. 1372ش، تاریخ بیستم قرن بیستم، ترجمه خسرو غدیری، چاپ دوم، تهران: زلال.
مددپور، محمد. 1387ش، خودآگاهی تاریخی، تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
میر سپاسی، علی. 1380ش، روشنفکران ایران و مدرنیته، تهران: مرکز زبان‌شناسی اسلام و ایران.
میرصادقی، جمال. 1381ش، داستان‌نویس‌های نام‌آور معاصر ایران، تهران: اشاره.
میرصادقی، جمال. 1385ش، عناصر داستان، تهران: سخن.
 
پایان‌نامه‌ها
تقوی مقدم، سید مصطفی. 1373ش، «مدرنیسم و دینداری در ایران»، پایان‌نامه(استاد راهنما: محمود سریع القلم)، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
مؤمنی، بهرام. 1382ش، «بیگانگی و آنومی»، پایان‌نامه(استاد راهنما: فاروق فارابی)، تهران.