خوانش بوم‌گرایی از سمبل‌های طبیعت در اشعار رابرت فراست و سهراب سپهری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران(استادیار).

چکیده

این مقاله تطبیقی، خوانش بوم‌گرایانه از سمبل‌های طبیعت در اشعار برگزیده سهراب سپهری و رابرت فراست است. بوم‌گرایی تئوری جدیدی است که به اهمیت ارتباط انسان و طبیعت تأکید می‌کند. سمبل اصطلاحی ادبی است و از آغاز تاریخ بشر بوده است و تصویری است که به چیز دیگر اشاره می‌کند. اگر سمبل‌ها از طبیعت گرفته شده باشند به آن‌ها سمبل‌های طبیعت می‌گویند. آن‌ها به طور غیرمستقیم افکار، احساسات و تجربه‌های روزمره ما را بیان می‌کنند. شاعر از سمبل نه به عنوان نشانه بلکه به عنوان اشاره به واقعیت‌های پنهان زندگی استفاده می‌کند و ما می‌توانیم بگوییم که شعر به خاطر ارائه افکار و احساسات می‌تواند به عنوان سمبل در نظر گرفته شود. این تحقیق نشان می‌دهد چطور رابرت فراست از آمریکا و سهراب سپهری از ایران از سمبل‌های مشترک طبیعت با معانی متفاوتی در شعرهایشان استفاده کرده‌اند. شعر آن‌ها به طبیعت مربوط است اما نگاه به طبیعت و فلسفه آن‌ها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


پارساپور، زهرا. 1392ش، درباره نقد بوم گرا، تهران: بی نا.
ثروتیان، بهروز. 1389ش، صدای پای آب(نقد و بررسی اشعار سپهری)، تهران: بی نا.
جلالی، میترا. 1383ش، رمزگشایی اشعار سهراب سپهری، همدان: بی نا. 
ساکن، علی. 1385ش، پژواک پای آب، کاشان: بی نا.
سپهری، سهراب. 1389ش، حجم سبز(هشت دفتر شعر)، مهدی افشار، تهران: بی نا.
شریفیان، مهدی. 1386ش، نماد در اشعار سهراب سپهری، پایان‌نامه دکترا، دانشگاه همدان.
معصومی، سحر. 1376ش، راز گل سرخ(نقد و گزیده شعرهای سهراب)، تهران: بی نا.
 
کتب لاتین
Abrahams, M. H. A Glossary of Literary Terms. 6th ed. Fort Worth: Harcourt Brace  Jovanovich College, 1993. Print.
Fagan, Deirdre J.. Critical companion to Robert Frost: a literary reference to his life and work. New York: Facts On File, 2007. Print.
Frost, Robert. Complete poems of Robert Frost. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1967. Print.
Glotfelty, Cheryll, and Harold Fromm. The ecocriticism reader: landmarks in literary ecology. Athens: University of Georgia Press, 1996. Print.
Jeetendrasingh, Barulkar. Ecocritical Theory: It’s Relevance in the Present Day Context. Vishnupuri: SGGS Institute of Engineering & Technology. Print.
 Miao, Yan, An Ecocritical Study of Robert Frost's Nature Poetry. Shandong U, MA   Thesis, 2012.Print.
Prasanna, V.Lakshmi. "Metaphor,Image and Symbol in the Poetry of Robert Frost." IJELLH II.IV (2014): 203. Print.
Singh Brar, Baltej. The Poetry of Robert Frost: Study in Symbolism. Delhi: Anmol, 2000. Print.
Zhang, Min, An Ecocritical Approach to Robert Frost's Poetry. Shanghai Normal U. MA Thesis, 2007. Print.