سیمای زن در «دیگر کنیزهای‌تان نیستیم» و «عادت می‌کنیم»

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام(استادیار).

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب.

چکیده

این پژوهش که به شیوه تحلیلی- توصیفی تدوین شده بر آن است که با بررسی سیمای زن و حضور وی در اجتماع در دو رمان «دیگر کنیزهای‌تان نیستیم» از سحر خلیفه و رمان «عادت می‌کنیم» از زویا پیرزاد، گامی کوچک در شناساندن افکار فمنیستی هر دو نویسنده بردارد؛ ضمن بررسی آثار هر دو نویسنده درمی‌یابیم که زنان ترسیم‌شده در هر دو رمان‌ زنانی بی‌باک و سلطه‌جو هستند که با حضور فعال و پرشور خویش در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و تعامل با مردان، از قوانین جوامع مردسالار و سنتی خویش سرپیچی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


أسطة، عادل. 1998م، قضایا وظواهر نقدیة فی الروایة الفلسطینیة، فلسطین: مؤسسة الأسوار.
پیرزاد، زویا. 1383ش، عادت می‌کنیم، تهران: نشر مرکز.
خلیفة، سحر. 1974م، لم نعد جواری لکم، بیروت: دار الآداب.
زیدان، توفیق. 1996م، الأعمال المجهولة لمی زیادة، منشورات المجمع الثقافی.
شامبیانی، گیتی. 1371ش، نقد کتاب مثل همه عصرها، تهران: نشر مرکز.
الشامی، حسان رشاد. 1998م، المرأة فی الروایة الفلسطینیة، دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب.
عزالدین، یوسف. 1960م، الشعر العراقی الحدیث والتیارات السیاسیة والاجتماعیة، مصر: دار المعارف.
القاسم، نبیه. 2003م، رؤیة لسحر خلیفة التی تجاهلها النقاد، بیروت: مؤسسة الدراسات الفلسطینیة.
قاسم، امین. بی‌تا، الأعمال الکاملة، تحقیق محمد عماره، مصر: دار الشرق.
قاسم، فاطمه. 2010م، زنان فلسطینی؛ تاریخ­های شفاهی و حافظه­های جمعی، انگلستان: زیدیوکس.
کامو، آلبیر. 1963م، الإنسان المتمرد، نهاد رضا، بیروت: منشورات عویدات.
 
مقالات
پیرزاد، زویا. 1386ش، «چراغ­ها را من خاموش می­کنم»، ضمیمه‌ نامه فرهنگستان، مجله تخصصی نور، شماره30، صص161-174.
پیشگاهی فرد، زهرا و همکاران. 1389ش، «نظریه­های فرهنگی فمنیسم و دلالت­های آن بر جامعه ایران»، مجله زن در فرهنگ و هنر، دوره 1، شماره3، صص109-132.
میرزایی، فرامرز و همکاران. 2011م، «الخصائص السردیة وجمالیاتها فی الروایة «الصبار» لسحر خلیفة»، مجله جامعه إبن رشد در هلند، العدد الثانی، أبریل ونیسان2011، صص52-78.
نیکوبخت، ناصر. 1391ش، «روند تکوین سبک زنانه در آثار زویا پیرزاد»، مجله نقد ادبی، دوره 5، شماره 18، صص 119-152