داستان‌پردازی داستان‌های کوتاه صادق هدایت و ویلیام فاکنر

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

2 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر(استادیار). taleshi@iiau.ac.ir

چکیده

مقاله حاضر به شناخت بهتر ادبیات داستانی ایران و آمریکا می‌پردازد. هدف آن تبیین ساختار روایتی داستان‌های کوتاه هدایت و فاکنر است. سه داستان کوتاه(سه قطره خون، داش آکل، سگ ولگرد) از مجموعه آثار صادق هدایت و سه داستان کوتاه(یک گل سرخ برای امیلی، سپتامبر خشک، انبار سوزی) از ویلیام فاکنر انتخاب شد؛ سپس با در نظر گرفتن ویژگی‌های داستان‌های کوتاه میزان توجه هدایت و فاکنر را به عناصر داستانی در داستان‌پردازی مورد بررسی قرار دادیم. در این مقاله شیوه صادق هدایت و ویلیام فاکنر در داستان‌گویی، شخصیت‌پردازی، پی‌رنگ، گفت‌وگو، زاویه دید، صحنه‌پردازی، لحن و درون‌مایه بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


انوشه، حسن. ۱۳۷۶، دانشنامه ادب فارسی، ج۲، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بهارلو، محمد. ۱۳۷۲، مجموعه آثار صادق هدایت، تهران: آگاه.
تراویک، باکنر. ۱۳۷۳، تاریخ ادبیات جهان، ترجمه عربعلی رضایی، ج۲، چاپ چهارم، تهران: فرزان روز.
فاکنر، ویلیام. ۱۳۸۹، یک گل سرخ برای امیلی، ترجمه نجف دریابندری، تهران: نیلوفر.
فورستر، ای.ام. ۱۳۵۲، جنبه‌های رمان، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: نیلوفر.
فاکنر، ویلیام. ۱۳۹۱، حومه، ترجمه عبدالله قره باغی، تهران: به‌نگار.
میرصادقی، جمال. ۱۳۹۲، عناصر داستان، تهران: سخن.
مستور، مصطفی. ۱۳۷۹، مبانی داستان کوتاه، چاپ اول، تهران: مرکز. 
میرصادقی، جمال. ۱۳۸۱، داستان‌نویس‌های نام‌آور معاصر ایران، چاپ دوم، تهران: اشاره.
 
مقالات
اکبری بیرق، خانمحمد زاده. ۱۳۹۳، «تأثیرپذیری تفکر اخلاقی صادق هدایت از فلسفه نیچه»، فصلنامه مطالعات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، سال هشتم، شماره ۲۹، صص ۱۰۶- ۸۷.