امام حسین(ع) و آیین‌های عاشورایی از نگاه آنتوان بارا

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما.

چکیده

سوگواری و مرثیت عاشورائیان، ریشه در سنت و سیره آل رسول(ص) داشته، تا در مظلومیت شهیدان‌شان، به نشر فرهنگ خونرنگ‌شان بپردازند و مردم را با پیام، مقصود و راه‌شان آشنا سازند. آنتوان بارا ادیب و پژوهشگر مسیحی، با جستار پیرامون رخداد بزرگ عاشورا و نگارش کتاب «الحسین فی الفکر المسیحی» خود را یک مسیحی حسینی، عاشورایی و شیعه‌گرا می‌بیند و حسین را وجدان زنده و بیدار همه ادیان تا پایان تاریخ می‌داند. در نگرش او سیر زندگی حسین(ع) شبیه‌ترین آمدن و رفتن نسبت به آغاز تا انجام زندگی مسیح(ع) است. در نگاه او مراسم و شعائر عاشورا، موجب زنده ماندن این خاطره و گرمی و تازگی آن در دل‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه

امین عاملی، ‌سید محسن. 1389، إقناع اللائم، ترجمه علی زهراب، قم: نشر حبیب.

بارا، آنتوان. 1389، الحسین فی الفکر المسیحی، ترجمه دکتر علی باقر طاهری نیا و دکتر فرامرز میرزایی، همدان: انتشارات دانشگاه ابو علی سینا.

براون، ادوارد. 1316، تاریخ ادبیات ایران، جلد 4، ترجمه رشید یاسمی، تهران: بی نا.

درگاهی، ‌حسین و ... . 1378، شورش در خلق عالم، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

صحتی سردرودی، محمد. 1390، امام حسین(ع) و عاشورا، جلد اول، قم: انتشارات پرتو خورشید.

الصدوق (ابن بابویه)، محمد بن علی. بی‌تا، الأمالی، بیروت: مؤسسه الأعلمی.

الصدوق (ابن بابویه)، محمد بن علی. بی‌تا، عیون أخبار الرضا، تهران: انتشارات العالم.

مجلسی، محمدباقر. 1403ق، بحار الأنوار، جلدهای 44 و 98، بیروت: مؤسسه الوفاء.

محدث نوری. 1364، لؤلؤ و مرجان، تهران: انتشارات فراهانی.

مشکینی اردبیلی، علی. 1362، مصباح المنیر، قم: انتشارات یاسر.

منزوی، حسین. 1377، از کهربا و کافور، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.

الموسوی المقرم، السید عبدالرزاق. بی‌تا، مقتل الحسین، بیروت: دار الکتب الاسلامی.

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 1373، تبیان، دفتر سوم.

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 1378، صحیفه نور، جلدهای 3، 15و 18.

 

مقالات

بارا، آنتوان. 1381، «من یک مسیحی شیعه‌گرا هستم»، کیهان فرهنگی، شماره 197، تهران.