خودی از نگاه دیگری در سفرنامه نیکولا بوویه

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زبان فرانسه، تهران- ایران.

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران.

چکیده

سفرنامه آیینه‌ای است که می‌توان انعکاس تصویر زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آداب و رسوم و باورها و اعتقادات، رفتار و کردار و فراز و نشیب‌های زندگی جوامع مختلف را در آن دید، تصویری گویا و روشن و تا حدود زیادی خالی از غرض‌ورزی و ملاحظه. از جمله این سفرنامه‌ها، سفرنامه «راه و رسم جهان» اثر نیکولا بوویه است. این جهانگرد سوئیسی ضمن سفر به سرزمین‌های مختلف، گزارشی جذاب، صادقانه و دقیق از چگونگی معیشت مردم، وضع شهرها، صنایع و تولیدات، مدارس، آداب و رسوم مذهبی مردم، عملکرد طبقات حاکم و ... به دست می‌دهد که از دیدگاه ادبیات تطبیقی بسیار ارزشمند و حایز اهمیت است؛ در این مقاله بر آنیم که با تکیه بر سفرنامه «راه و رسم جهان» اثر بوویه به مطالعه و بررسی مظاهر و فرهنگ ایران زمین از منظر ادبیات تطبیقی بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


حدیدی، جواد. 1379، از سعدی تا آراگون؛ تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات فرانسه، تهران: نشر دانشگاهی.
کتب غیرفارسی
A propos de Nicolas Bouvier, le nomade éternel, Le nouvel observateur, par Mona Ozouf
Bouvier, Nicolas, L’échappée belle : éloge de quelques pérégrins, Métropolis, 1996.
Bouvier, Nicolas. Oeuvres, Gallimard, 2004.
Bouvier, Nicolas.  « Voyage, écriture, altérité », dans Langue, littérature et altérité, introduction par Dominique Vemaud, Lausanne, Université de Lausanne, 1992.
 
مقالات
پروینی، خلیل و فرشته کنجوریان، «بررسی سفرنامه ابن بطوطه»، فصلنامه ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره اول، پاییز88.