ژاک دریدا (‏نقد ادبی پست مدرن، شالوده شکنی و ادبیات)

نویسنده

‏عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد جیرفت

چکیده

‏مقالة حاضر مشتعل بر دیدگاه های اولیه و اساسی منتقد بزرگ قرن بیستم ژاک دریدا است. شالوده شکنی، اهمیت ادبیات مدرن و جایگاه ارزشمند آن، و دیدگاه های این منتقد بزرگ در برگیرنده موضوع اصلی این مقاله است. دیدگاه ها و نظریات انقلابی این منتقد تحولی عظیم و عمیق در نحوه بررسی و تأویل متون ادبی ایجادکرده است.

کلیدواژه‌ها