بررسی تطبیقی رمان صد سال تنهایی و رمان عزاداران بیل

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، ایران ـ شیراز

2 دانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، ایران ـ شیراز

چکیده

این مقاله به بررسی تطبیقی رمان صد سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز و عزاداران بیل نوشته غلامحسین ساعدی اختصاص دارد. در آثاری که به این سبک نوشته می‌شوند ترکیب واقعیت و رؤیا به صورتی انجام می‌گیرد که گویی این دو جزء جدانشدنی هستند. در این دو اثر، طبق شاخص‌های رئالیسم جادویی مشکلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دو کشور ایران و کلمبیا با توجه به اسطوره‌ها و باورهای بومی، خرافه گرایی و نوعی هراس ناشناخته در مواجهه با مدرنیسم توصیف شده است.
 

کلیدواژه‌ها


اچه وریا، روبرتوگونسالس. 1385 . داستان هاى کوتاه آمریکاى لاتین، ترجمه عبد الله کوثرى، چاپ ششم،
تهران: نشر نى.
اطلاعات، 22 اسفند، شماره ،« نگاه مارکز به جهان عمیقاً معنوى و آرمانى است » . اسحاقیان، جواد. 1384
. 23586 ، ص 6
ترجمه پیمان ،« زمان، مکان، شخصیت وخاطره یک قوم در صد سال تنهایى » . جانسون، یان. 1379
. هاشمى نسب، گلستانه، مهر، شماره 21 ، ص 24
دوبوکور، مونیک. 1387 . رمزهاى زنده جان، ترجمه ى جلال ستارى، چاپ سوم، تهران: نشر مرکز.
ساعدى، غلامحسین. 1377 . عزاداران بیل، چاپ چهاردهم، تهران: نشر قطره.
ستارى، جلال. 1386 . چشم اندازهاى اسطوره، چاپ دوم، تهران: نشر قطره.
فروم، اریک. 1385 . زبان از یاد رفته، ترجمه دکتر ابراهیم امانت، چاپ هشتم، تهران: انتشارات مروارید.
کزازى، میر جلال الدین. 1372 . رؤیا، اسطوره، حماسه. چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
مارکز، گابریل گارسیا. 1353 . صد سال تنهایى، ترجمه بهمن فرزانه، چاپ اول، تهران:انتشارات امیر کبیر.