قرابت‌های مضمونی خسرو و شیرین و رومئو و ژولیت

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران.

2 دانش‌آموخته ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران.

چکیده

در سپهر ادبیات جهان کم‌تر اثر عاشقانه‌ای را می‌توان یافت که یارای هماوردی با منظومۀ عاشقانه «خسرو و شیرین» نظامی گنجوی را داشته باشد. شاید تنها اثری را که می‌توان با این شاهکار ادبی قیاس کرد، داستان عاشقانۀ تراژیک «رومئو و ژولیت»، سـرودۀ ویلیام شکسپیر، شاعر و نمایشنامه‌نویس بی‌مثال ادبیات انگلیس باشد که سرشار از ظرایف و دقایق ادبی و غنایی است. این نوشتار بر آن است تا با خوانشی مقایسه‌ای، به بررسی محتوا و نحوه پردازش شخصیت‌های دو داستان مذکور بپردازد و شباهت‌های موجود در آن را آشکار سازد تا از این طریق پرتوی تازه بر زوایای مغفول ماندۀ این دو اثر گران‌سنگ و جاوید بیفکند.

کلیدواژه‌ها


- ابجدیان، امرالله. (1383). تاریخ ادبیات انگلیس. ج1. شیراز: دانشگاه شیراز.
- اسدزاده، پرویز. (1352). فرهنگ دانش و هنر. تهران: اشرفی.
- بهبودیان، شیرین و پالیزبان، ترانه. (1387). «جایگاه ادبیات تطبیقی در زبان و ادبیات فارسی». مجله ادبیات تطبیقی جیرفت، شماره 5.
- رادفر، ابوالقاسم. (1386). «ادبیات معاصر فارسی در ترازوی ادبیات تطبیقی». فصلنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، سال چهارم.
- زرین‌کوب، عبدالحسین. (1383). پیرگنجه در جستجوی ناکجاآباد. تهران: سخن.
- شکسپیر، ویلیام. (1382). رومئو و ژولیت. ترجمه‌ علاءالدین پازارگاری. تهران: علمی و فرهنگی.
- کرمی، محمدحسین. (1387). «نقش و جایگاه امیرخسرو در شعر فارسی»، مجله قند فارسی.
- نظامی، الیاس­بن­یوسف. (1386). خسرو و شیرین. تصحیح حسن وحید­دستگردی. تهران: قطره.
- نوایی، عبدالحسین. (1380). اثرآفرینان؛ زندگی‌نامه نام‌آوران فرهنگی ایران. ج2. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- هریسن، جی.بی. (1974). آشنایی با شکسپیر. ترجمه منوچهر امیری. تهران: سروش.
 
منابع انگلیسی
- Gibbons, Brian (ed). (1980). Romeo and Juliet. The Arden Shakespeare Second Series. London: Thomson Learning.
- Halio, Jay (1998). Romeoand Juliet: A Guido to The Play. Westport: Greenwood Press.
- Hosley, Richard (1965). Romeo and Juliet. New Haven: YaleUniversity Press.
-Lanier, Douglas (2007). Shakespeare: Myth and Biographical Fiction. Cambridge: CambridgeUniversity Press.
-Shakespeare, William (1992). Romeo and Juliet. London: Wards worth.