بررسی تأثیر پذیری صادق چوبک در آثارش از ارنست میلر همینگوی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا ـ همدان (استادیار)

2 دانش‌آموختة ارشد دانشگاه بوعلی سینا ـ همدان

چکیده

 صادق چوبک به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان داستان کوتاه معاصر ایران، در کنار جلال آل احمد و صادق هدایت تلاش فراوانی در رواج ساده نویسی و شکستن سنت ادبیات مودبانه و دست و پاگیر دوره‌ی قبل انجام داده است.
او نویسنده ای رئالیست است و داستان‌هایش در بردارنده‌ی واقعیاتی است که خواننده را با اوضاع و احوال رایج در قرن چهاردهم آشنا می‌کند. سبک نویسندگی چوبک نیز در عین استقلال و منحصر به فرد بودن، یادآور شیوه‌ی نویسندگی نویسندگان قرن بیستم آمریکاست.
در این مقاله سعی می‌شود تا تأثیری که چوبک از ارنست میلر همینگوی، خالق داستان زیبای پیرمرد و دریا و برنده‌ی جایزه‌ی ادبی نوبل گرفته است نمایانده و بررسی شود

کلیدواژه‌ها


براهنی، رضا. 1348 . قصه نویسی، چاپ اول، تهران: اشرفی.
چوبک، صادق. 1384 . تنگسیر، چاپ دوم، تهران: انتشارات نگاه.
گلشیری، هوشنگ. 1380 . باغ در باغ (مجموعه مقالات)، چاپ دوم، تهران: نیلوفر.
محمودی، حسن. 1381 . نقد و تحلیل و گزیدة داستان های چوبک، چاپ اول، تهران: نشر روزگار.
میر صادقی، جمال. 1377 . واژه نامة هنر داستان نویسی، چاپ اول، تهران: انتشارات کتاب مهناز.